Yönetim Kurulu

 
MERKEZ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Funda KAHRAMAN
fkahraman@tarsus.edu.tr 
 

MÜDÜR YARDIMCISI
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI
mkunduraci@tarsus.edu.tr 
 
MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE
ekose@tarsus.edu.tr
 

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Uğur EŞME
esme@tarsus.edu.tr

 
 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İrem ERSÖZ KAYA
iremer@tarsus.edu.tr